PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlášení o shodě

Prohlašuji že výrobky splňují hygienické požadavky stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 1935/2004 o materiálech a předmětech pro styk potravinami, směrnice Komise 2005/31/ES, zákon č. 258/2000 Sb., vyhlášky MZ ČR č. 38/2001 Sb. v platném znění.
Zkoušky provedl Zdravotní ústav se sídlem v Českých Budějovicích 15.7.2012.
Výrobky jsou na spodní straně neodstranitelně označeny vyrytým logem vlnovky a iniciály P.F.

Sledovatelnost výrobků je zajištěna neodstranitelně vyrytým označením měsíc/rok, římskými číslicemi. VI/XII.